Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000numizmatická2149 SGWaAP
0.436numizmatický944 SGWaAP
0.495numizmatika2313 SGWaAP
0.511filatelistická2452 SGWaAP
0.516numizmatik1469 SGWaAP
0.530muzeálna3418 SGWaAP
0.530mineralogická1287 SGWaAP
0.535filatelia2811 SGWaAP
0.545entomologická406 SGWaAP
0.565zberateľská8205 SGWaAP
0.573národopisná4178 SGWaAP
0.593filatelista5180 SGWaAP
0.604umeleckohistorická659 SGWaAP
0.605Národopisný1704 SGWaAP
0.628filatelistický1867 SGWaAP
0.635zberateľská_minca1072 SGWaAP
0.636starožitnosť12998 SGWaAP
0.637Muzeálny1509 SGWaAP
0.642archeologická9248 SGWaAP
0.647mykologická776 SGWaAP
0.654vlastivedná2580 SGWaAP
0.655múzejná6056 SGWaAP
0.656etnologická974 SGWaAP
0.658Archeologický1046 SGWaAP
0.660zbierkový_fond6292 SGWaAP