Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.283rádiológia1924 SGWaAP
0.337radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.384rádiologické1533 SGWaAP
0.402intervenčná_rádiológia458 SGWaAP
0.410klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.421klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.436patologická_anatómia936 SGWaAP
0.443cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.447rádiologická1649 SGWaAP
0.452vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.457klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.461kardiológia4412 SGWaAP
0.466röntgenologické542 SGWaAP
0.471klinická_farmakológia669 SGWaAP
0.484fyziatria1102 SGWaAP
0.487dermatovenerológia951 SGWaAP
0.495urológia3908 SGWaAP
0.497rádiologický1645 SGWaAP