Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novozvolené1368 SGWaAP
0.319ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.381novozvolený15313 SGWaAP
0.417ustanovujúce2537 SGWaAP
0.460zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.485mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.506novozvolená2020 SGWaAP
0.506Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.512ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.556Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.564obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.568miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.574zasadnutie250309 SGWaAP
0.578predsedníctvo85983 SGWaAP
0.581mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.582politické_grémium1370 SGWaAP
0.583MsZ50628 SGWaAP
0.587mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.588volebné85679 SGWaAP
0.588poslanec1113479 SGWaAP
0.590tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.591mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.597Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.598akademický_senát9291 SGWaAP
0.601MsR3196 SGWaAP