Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novozvolená2020 SGWaAP
0.477novozvolený15313 SGWaAP
0.490novovymenovaná422 SGWaAP
0.501predsedníčka85591 SGWaAP
0.506novozvolené1368 SGWaAP
0.506prezidentka33376 SGWaAP
0.529podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.545ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.560úradujúca3550 SGWaAP
0.561ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.575poslankyňa75320 SGWaAP
0.578Predsedníčka701 SGWaAP
0.580tajomníčka9637 SGWaAP
0.601guvernérka1449 SGWaAP
0.602predseda1053539 SGWaAP
0.612starostka56706 SGWaAP
0.613primátorka28952 SGWaAP
0.614zapisovateľka5759 SGWaAP
0.622ustanovujúce2537 SGWaAP
0.622Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.636Snem4156 SGWaAP