Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novozriadené781 SGWaAP
0.557novozriadená2132 SGWaAP
0.570novozriadený1271 SGWaAP
0.579novozaložené1000 SGWaAP
0.589detašovaný844 SGWaAP
0.591zriadené14873 SGWaAP
0.619novovybudované2731 SGWaAP
0.633špecializované21817 SGWaAP
0.637kompetenčné2025 SGWaAP
0.648poverené2704 SGWaAP
0.654doškoľovacie418 SGWaAP
0.656konzultačné2666 SGWaAP
0.668detašovaný_pracovisko5874 SGWaAP
0.671začlenené2260 SGWaAP
0.671výučbové1255 SGWaAP
0.672špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.676centrum1493387 SGWaAP
0.678vedeckovýskumné759 SGWaAP
0.679oddelenie428244 SGWaAP
0.681informačné47741 SGWaAP
0.687prešovské15055 SGWaAP
0.688dislokované445 SGWaAP
0.689knižničné718 SGWaAP
0.693múzejné923 SGWaAP