Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novozriadená2132 SGWaAP
0.488zriadená41733 SGWaAP
0.551novozriadený1271 SGWaAP
0.557novozriadené781 SGWaAP
0.610detašovaný844 SGWaAP
0.637novoutvorená499 SGWaAP
0.644novozaložená4107 SGWaAP
0.645zriadiť95044 SGWaAP
0.662detašovaný_pracovisko5874 SGWaAP
0.681dvojtriedna959 SGWaAP
0.684zriadenie111571 SGWaAP
0.686univerzitná16879 SGWaAP
0.687užhorodská1174 SGWaAP
0.689dekanát9423 SGWaAP
0.692zriaďovať20226 SGWaAP
0.702arcibiskupská963 SGWaAP
0.705farská18489 SGWaAP
0.710gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.711eparchiálna828 SGWaAP