Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novozámocký8477 SGWaAP
0.249levický10858 SGWaAP
0.292komárňanský6018 SGWaAP
0.317šaliansky6405 SGWaAP
0.323topoľčiansky12082 SGWaAP
0.346dunajskostredský2792 SGWaAP
0.355prievidzský15522 SGWaAP
0.361michalovský14707 SGWaAP
0.388považskobystrický3488 SGWaAP
0.403trebišovský5187 SGWaAP
0.413žiarsky7735 SGWaAP
0.413galantský2935 SGWaAP
0.414rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.422skalický10504 SGWaAP
0.422humenský13700 SGWaAP
0.425stropkovský3811 SGWaAP
0.426bánovský2782 SGWaAP
0.427spišskonovoveský3150 SGWaAP
0.430lučenecký3535 SGWaAP
0.434lučenský1192 SGWaAP
0.437nitriansky93498 SGWaAP
0.441bardejovský7386 SGWaAP
0.446senecký6573 SGWaAP
0.451trnavský58300 SGWaAP
0.451Levický4011 SGWaAP