Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novovymenovaný2660 SGWaAP
0.520námestník41776 SGWaAP
0.535novozvolený15313 SGWaAP
0.556menovanie17756 SGWaAP
0.562emeritný5312 SGWaAP
0.562tajomník66290 SGWaAP
0.580vikár7305 SGWaAP
0.587novovymenovaná422 SGWaAP
0.588veľvyslanec80646 SGWaAP
0.590predseda1053539 SGWaAP
0.601prefekt7832 SGWaAP
0.601generálny_vikár5613 SGWaAP
0.605monsignor3388 SGWaAP
0.607rektor68527 SGWaAP
0.612apoštolský_nuncius6689 SGWaAP
0.612zastupujúci14275 SGWaAP
0.615podpredseda196986 SGWaAP
0.618zmocnenec2265 SGWaAP
0.620prezident1029981 SGWaAP
0.623štátny_tajomník54991 SGWaAP