Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novovybudovaná6835 SGWaAP
0.366novovybudovaný5147 SGWaAP
0.519novovybudované2731 SGWaAP
0.542obytná_zóna9559 SGWaAP
0.546vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.549vybudovaná45393 SGWaAP
0.550situovaná27005 SGWaAP
0.562vilová920 SGWaAP
0.567dvojpodlažná8494 SGWaAP
0.568trojpodlažná3090 SGWaAP
0.568radová_zástavba5717 SGWaAP
0.570zastavaná11085 SGWaAP
0.593prístupová43843 SGWaAP
0.594areál374003 SGWaAP
0.598Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.598podunajská_Biskupice6624 SGWaAP