Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novoveský1036 SGWaAP
0.335spišskonovoveský3150 SGWaAP
0.420gelnický1312 SGWaAP
0.442prievidzský15522 SGWaAP
0.453humenský13700 SGWaAP
0.454dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.462popradský21835 SGWaAP
0.462kežmarský9617 SGWaAP
0.476žiarsky7735 SGWaAP
0.480krompašský1147 SGWaAP
0.487novozámocký8477 SGWaAP
0.494michalovský14707 SGWaAP
0.494brezniansky3693 SGWaAP
0.502topoľčiansky12082 SGWaAP
0.503skalický10504 SGWaAP
0.504bardejovský7386 SGWaAP
0.507handlovský4844 SGWaAP
0.507veľkošarišský512 SGWaAP
0.509sabinovský2196 SGWaAP
0.515lučenský1192 SGWaAP
0.516košický129319 SGWaAP
0.519martinský26472 SGWaAP
0.520bánovský2782 SGWaAP
0.520stropkovský3811 SGWaAP
0.522malacký4419 SGWaAP