Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novovek7749 SGWaAP
0.263stredovek66150 SGWaAP
0.319vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.358raný_stredovek2183 SGWaAP
0.382raný_novovek1027 SGWaAP
0.430renesancia23847 SGWaAP
0.432novoveká3222 SGWaAP
0.438osvietenstvo7952 SGWaAP
0.449feudalizmus6612 SGWaAP
0.479novoveký1836 SGWaAP
0.487novoveké770 SGWaAP
0.492starovek18345 SGWaAP
0.509včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.513storočie797594 SGWaAP
0.525sedemnáste_storočie2630 SGWaAP
0.525pravek13667 SGWaAP
0.529osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.537protireformácia1975 SGWaAP
0.537antika11947 SGWaAP
0.540neolit3979 SGWaAP
0.546barok14167 SGWaAP
0.551devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.554šestnáste_storočie2546 SGWaAP
0.571dejiny395698 SGWaAP