Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novoveké770 SGWaAP
0.472stredoveké16814 SGWaAP
0.478novoveký1836 SGWaAP
0.483novoveká3222 SGWaAP
0.487novovek7749 SGWaAP
0.492súdobé850 SGWaAP
0.508súveké448 SGWaAP
0.513predhistorické557 SGWaAP
0.520germánske1615 SGWaAP
0.530dejepisectvo818 SGWaAP
0.530filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.540renesančné3530 SGWaAP
0.541vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.543keltské3377 SGWaAP
0.552osvietenské632 SGWaAP
0.552raný_stredovek2183 SGWaAP
0.560dejinné2026 SGWaAP
0.570byzantské2108 SGWaAP
0.577reformačné861 SGWaAP
0.582včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.582husitské1106 SGWaAP
0.582religiózne805 SGWaAP