Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novosadské424 SGWaAP
0.520vojvodinské779 SGWaAP
0.523belehradské1041 SGWaAP
0.534novosadský1232 SGWaAP
0.543petrovské506 SGWaAP
0.551báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.557Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.564Novosadský849 SGWaAP
0.584novozámocké1905 SGWaAP
0.593stará_Pazova8041 SGWaAP
0.600Petrovec12489 SGWaAP
0.604martinské9359 SGWaAP
0.613komárňanské1245 SGWaAP
0.614budapeštianske2918 SGWaAP
0.619srbské7906 SGWaAP
0.622juhoslovanské1264 SGWaAP
0.623Kovačica14716 SGWaAP
0.627Sad3269 SGWaAP
0.639vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.640bratislavské69502 SGWaAP