Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novomestská2583 SGWaAP
0.390prievidzská7803 SGWaAP
0.395vrútocká1946 SGWaAP
0.398bratislavská188230 SGWaAP
0.436malacká3151 SGWaAP
0.436petržalská11766 SGWaAP
0.436stropkovská2025 SGWaAP
0.441staromestská6255 SGWaAP
0.444pezinská4881 SGWaAP
0.446hlohovská1240 SGWaAP
0.447humenská7547 SGWaAP
0.451šurianska1478 SGWaAP
0.452novozámocká6390 SGWaAP
0.462bánovská1873 SGWaAP
0.466senická5953 SGWaAP
0.471holíčska1950 SGWaAP
0.477topoľčianska7451 SGWaAP
0.481breznianska2514 SGWaAP
0.482seredská1384 SGWaAP
0.483dolnokubínska1960 SGWaAP
0.483levická5400 SGWaAP
0.484ružinovská7271 SGWaAP
0.487šalianska4046 SGWaAP
0.494sninská2791 SGWaAP
0.494stupavská1782 SGWaAP