Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novohradský1726 SGWaAP
0.352gemerský4683 SGWaAP
0.364Novohrad10349 SGWaAP
0.414hontiansky1138 SGWaAP
0.425zemplínsky5344 SGWaAP
0.491turčiansky10143 SGWaAP
0.504Gemer27968 SGWaAP
0.514modrokamenský448 SGWaAP
0.514dolnozemský1922 SGWaAP
0.516novohradské758 SGWaAP
0.524oravský19985 SGWaAP
0.533spišský24533 SGWaAP
0.535čabiansky683 SGWaAP
0.538Hont6820 SGWaAP
0.538fiľakovský2169 SGWaAP
0.541abovský493 SGWaAP
0.542krupinský1660 SGWaAP
0.545štiavnický3997 SGWaAP
0.547Malohont3821 SGWaAP
0.562pukanský521 SGWaAP
0.563Hontiansky3288 SGWaAP
0.563banskoštiavnický2442 SGWaAP