Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.459osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.461vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.464tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.483Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.484západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.493ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.501banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.501zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.521Galéria37597 SGWaAP
0.527drevárske_múzeum1548 SGWaAP
0.530vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.531Galéria_insitné981 SGWaAP
0.533Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.535gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.540Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.540východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.549krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.549Záhorský_múzeum1734 SGWaAP