Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novohradské758 SGWaAP
0.468Novohradský3675 SGWaAP
0.486podpolianske1049 SGWaAP
0.488hontianske503 SGWaAP
0.492stredoslovenské4066 SGWaAP
0.515gemerské1292 SGWaAP
0.516novohradský1726 SGWaAP
0.517Novohrad10349 SGWaAP
0.518osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.523južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.546turčianske3065 SGWaAP
0.546zemplínske2747 SGWaAP
0.549Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.558Rimavský3450 SGWaAP
0.560gemerský4683 SGWaAP
0.560rimavské455 SGWaAP
0.561Gemer27968 SGWaAP
0.561Pohronský1870 SGWaAP
0.562liptovské5187 SGWaAP
0.563gemerské_osvetové762 SGWaAP