Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novohradská4205 SGWaAP
0.215Novohradský3675 SGWaAP
0.394gemerská5797 SGWaAP
0.456Gemerský5756 SGWaAP
0.466hontianska2409 SGWaAP
0.493Abovský875 SGWaAP
0.502zemplínska5806 SGWaAP
0.506Novohrad10349 SGWaAP
0.513lučenská920 SGWaAP
0.516pohronská1079 SGWaAP
0.519Gemer27968 SGWaAP
0.522turčianska15979 SGWaAP
0.524Rimavský3450 SGWaAP
0.528revúcka1837 SGWaAP
0.529Zemplínsky6477 SGWaAP
0.529Štiavnický2326 SGWaAP
0.534štiavnická3106 SGWaAP
0.541turnianska1293 SGWaAP
0.541štítnická537 SGWaAP
0.544abovská1047 SGWaAP
0.544kremnická4170 SGWaAP
0.546fiľakovská676 SGWaAP
0.549rimavská2674 SGWaAP