Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novodobé5396 SGWaAP
0.570masové19579 SGWaAP
0.581svojrázne2229 SGWaAP
0.582pokrokové3506 SGWaAP
0.586moderné127446 SGWaAP
0.587primitívne6025 SGWaAP
0.598socialistické12213 SGWaAP
0.599komunistické8142 SGWaAP
0.600postmoderné1489 SGWaAP
0.603novodobý23740 SGWaAP
0.605totalitné2380 SGWaAP
0.606kapitalistické3053 SGWaAP
0.614takzvané29021 SGWaAP
0.615revolučné10000 SGWaAP
0.620kultové5910 SGWaAP
0.620zvané7696 SGWaAP
0.621klasické90431 SGWaAP
0.621civilizačné1812 SGWaAP
0.625novodobá29111 SGWaAP
0.626buržoázne1014 SGWaAP
0.631starodávne2796 SGWaAP
0.634súdobé850 SGWaAP
0.636tradičné103860 SGWaAP
0.637priekopnícke1307 SGWaAP
0.638nazvané6830 SGWaAP