Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novodobá29111 SGWaAP
0.561história763158 SGWaAP
0.599dejiny395698 SGWaAP
0.603éra92312 SGWaAP
0.625novodobé5396 SGWaAP
0.635novodobý23740 SGWaAP
0.652slávna95625 SGWaAP
0.652medzivojnová3975 SGWaAP
0.660moderná381948 SGWaAP
0.668novoveká3222 SGWaAP
0.668porevolučná1908 SGWaAP
0.673povojnová13628 SGWaAP
0.673bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.675neslávna2216 SGWaAP
0.675renesancia23847 SGWaAP
0.678významný_medzník3502 SGWaAP
0.679dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.694minulosť767437 SGWaAP
0.697dávna45569 SGWaAP
0.698historicky78845 SGWaAP
0.699súdobá3366 SGWaAP
0.701ponovembrová4256 SGWaAP
0.707kultová16342 SGWaAP
0.711historická280827 SGWaAP