Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novobanský1020 SGWaAP
0.402banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.408kremnický5044 SGWaAP
0.418brezniansky3693 SGWaAP
0.433krupinský1660 SGWaAP
0.454štiavnický3997 SGWaAP
0.488kokavský541 SGWaAP
0.490hriňovský679 SGWaAP
0.503žiarsky7735 SGWaAP
0.510bánovský2782 SGWaAP
0.514Štiavnický2326 SGWaAP
0.518pukanský521 SGWaAP
0.521hrádocký720 SGWaAP
0.523tisovský1629 SGWaAP
0.533jelšavský538 SGWaAP
0.535detviansky4187 SGWaAP
0.536vrábeľský1444 SGWaAP
0.539sučiansky916 SGWaAP
0.547gbelský835 SGWaAP
0.550krompašský1147 SGWaAP
0.551novomestský4073 SGWaAP
0.552šuriansky2220 SGWaAP
0.553novoveský1036 SGWaAP
0.557turzovský1115 SGWaAP