Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novinársky10911 SGWaAP
0.351žurnalistický2303 SGWaAP
0.544spisovateľský3648 SGWaAP
0.569investigatívny2532 SGWaAP
0.572publicistický6482 SGWaAP
0.580bulvárny7136 SGWaAP
0.592literárny115752 SGWaAP
0.604spravodajský22952 SGWaAP
0.613novinárska22499 SGWaAP
0.617žurnalistická3496 SGWaAP
0.623redaktorský578 SGWaAP
0.634žurnalista17446 SGWaAP
0.636žurnalizmus972 SGWaAP
0.640politologický1635 SGWaAP
0.643reportážny2003 SGWaAP
0.648beletristický1398 SGWaAP
0.656novinár326364 SGWaAP
0.663novinárske3532 SGWaAP
0.663masmediálny1455 SGWaAP
0.664blogerský820 SGWaAP
0.675rečnícky4001 SGWaAP
0.675redaktor146428 SGWaAP
0.684časopisecký1523 SGWaAP
0.690prekladateľský3215 SGWaAP
0.691fotoreportér4330 SGWaAP