Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novinárka25499 SGWaAP
0.223žurnalistka1603 SGWaAP
0.242reportérka6639 SGWaAP
0.344investigatívna_novinárka678 SGWaAP
0.405redaktorka52991 SGWaAP
0.410politička9862 SGWaAP
0.417publicistka4108 SGWaAP
0.432právnička14749 SGWaAP
0.447spisovateľka46533 SGWaAP
0.449filmárka1549 SGWaAP
0.452aktivistka10618 SGWaAP
0.468vydavateľka1576 SGWaAP
0.477kritička3245 SGWaAP
0.479komentátorka1056 SGWaAP
0.485prekladateľka9607 SGWaAP
0.495scenáristka5331 SGWaAP
0.506dokumentaristka1327 SGWaAP
0.508emigrantka787 SGWaAP
0.513šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.513disidentka708 SGWaAP
0.517korešpondentka825 SGWaAP
0.522spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.529literárna_kritička619 SGWaAP
0.539producentka5669 SGWaAP
0.541historička7651 SGWaAP