Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000november690898 SGWaAP
0.070október688375 SGWaAP
0.074marec715820 SGWaAP
0.094február553236 SGWaAP
0.106apríl668430 SGWaAP
0.114september792867 SGWaAP
0.126december630843 SGWaAP
0.141august593394 SGWaAP
0.143jún735909 SGWaAP
0.149máj809107 SGWaAP
0.167január710927 SGWaAP
0.187júl596698 SGWaAP
0.520augustus3372 SGWaAP
0.525December6638 SGWaAP
0.526utorok386167 SGWaAP
0.530štvrtok429956 SGWaAP
0.538September4666 SGWaAP
0.542pondelok475198 SGWaAP
0.546piatok640775 SGWaAP
0.551Január2699 SGWaAP
0.564Apríl2925 SGWaAP