Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátorstvo1607 SGWaAP
0.416invenčnosť1106 SGWaAP
0.433nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.457hľadačstvo509 SGWaAP
0.468objavnosť498 SGWaAP
0.489novátorské1227 SGWaAP
0.494invencia9229 SGWaAP
0.500novátorský2910 SGWaAP
0.501vizionárstvo624 SGWaAP
0.511originálnosť3065 SGWaAP
0.512progresívnosť579 SGWaAP
0.519novátorská1969 SGWaAP
0.532modernosť5354 SGWaAP
0.548invenčné843 SGWaAP
0.558umeleckosť863 SGWaAP
0.566nadčasovosť4883 SGWaAP
0.574novátor1623 SGWaAP
0.582nápaditosť7044 SGWaAP
0.584postmoderné1489 SGWaAP
0.584pokrokovosť601 SGWaAP
0.585vizionárske551 SGWaAP
0.597eklekticizmus732 SGWaAP
0.598výtvarnosť462 SGWaAP
0.599rozprávačstvo964 SGWaAP
0.599pragmatickosť490 SGWaAP
0.599revolučnosť825 SGWaAP
0.602virtuozita3077 SGWaAP
0.603kreatívnosť1841 SGWaAP
0.603geniálnosť505 SGWaAP
0.606futurizmus1414 SGWaAP
0.607lyrickosť717 SGWaAP
0.610priamočiarosť2727 SGWaAP
0.611priekopnícke1307 SGWaAP
0.612netradičnosť756 SGWaAP
0.613poetika20638 SGWaAP
0.613avantgardný4434 SGWaAP
0.614mysliteľská482 SGWaAP
0.615vizionárska1207 SGWaAP
0.615odvážnosť723 SGWaAP
0.617invenčná1529 SGWaAP
0.619koncepčnosť848 SGWaAP
0.619avantgardná2742 SGWaAP
0.620nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.624rebelantstvo809 SGWaAP
0.628živelnosť2865 SGWaAP