Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátorstvo1607 SGWaAP
0.416invenčnosť1106 SGWaAP
0.433nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.457hľadačstvo509 SGWaAP
0.468objavnosť498 SGWaAP
0.489novátorské1227 SGWaAP
0.494invencia9229 SGWaAP
0.500novátorský2910 SGWaAP
0.501vizionárstvo624 SGWaAP
0.511originálnosť3065 SGWaAP
0.512progresívnosť579 SGWaAP
0.519novátorská1969 SGWaAP
0.532modernosť5354 SGWaAP
0.548invenčné843 SGWaAP
0.558umeleckosť863 SGWaAP
0.566nadčasovosť4883 SGWaAP
0.574novátor1623 SGWaAP
0.582nápaditosť7044 SGWaAP
0.584postmoderné1489 SGWaAP
0.584pokrokovosť601 SGWaAP
0.585vizionárske551 SGWaAP
0.597eklekticizmus732 SGWaAP
0.598výtvarnosť462 SGWaAP