Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátorský2910 SGWaAP
0.357invenčný2462 SGWaAP
0.369nekonvenčný6049 SGWaAP
0.413priekopnícky3517 SGWaAP
0.441vizionársky1842 SGWaAP
0.452novátorská1969 SGWaAP
0.488avantgardný4434 SGWaAP
0.495novátorské1227 SGWaAP
0.500novátorstvo1607 SGWaAP
0.512objavný1867 SGWaAP
0.517prevratný5637 SGWaAP
0.526pokrokový9123 SGWaAP
0.563osobitý23586 SGWaAP
0.569novátorsky487 SGWaAP
0.572svojský18851 SGWaAP
0.584progresívny19036 SGWaAP
0.593invenčné843 SGWaAP
0.595nápaditý10768 SGWaAP
0.600invenčná1529 SGWaAP