Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátorské1227 SGWaAP
0.370invenčné843 SGWaAP
0.433nekonvenčné2089 SGWaAP
0.475objavné1654 SGWaAP
0.489novátorstvo1607 SGWaAP
0.490priekopnícke1307 SGWaAP
0.495novátorský2910 SGWaAP
0.500nápadité4118 SGWaAP
0.501pokrokové3506 SGWaAP
0.520nadčasové4843 SGWaAP
0.526vizionárske551 SGWaAP
0.527novátorská1969 SGWaAP
0.543dôvtipné519 SGWaAP
0.544prelomové5141 SGWaAP
0.546prevratné5885 SGWaAP
0.550osobité5182 SGWaAP
0.566svojské4122 SGWaAP
0.575sofistikované6501 SGWaAP
0.575avantgardné1736 SGWaAP
0.579originálne48531 SGWaAP
0.585geniálne5826 SGWaAP
0.585netradičné30770 SGWaAP
0.591nevšedné6967 SGWaAP
0.599minimalistické3178 SGWaAP