Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátorská1969 SGWaAP
0.395vizionárska1207 SGWaAP
0.416invenčná1529 SGWaAP
0.452novátorský2910 SGWaAP
0.459avantgardná2742 SGWaAP
0.460priekopnícka4082 SGWaAP
0.463nekonvenčná4150 SGWaAP
0.519novátorstvo1607 SGWaAP
0.527novátorské1227 SGWaAP
0.545pokroková10972 SGWaAP
0.596novátorsky487 SGWaAP
0.598objavná3021 SGWaAP
0.598invenčný2462 SGWaAP
0.599vizionársky1842 SGWaAP
0.602priekopnícky3517 SGWaAP
0.603novátor1623 SGWaAP
0.603nápaditá8788 SGWaAP
0.604modernistická1544 SGWaAP
0.607nekonvenčný6049 SGWaAP
0.611avantgardný4434 SGWaAP
0.611svojská9719 SGWaAP
0.623priekopnícke1307 SGWaAP