Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000novátor1623 SGWaAP
0.510vizionár10511 SGWaAP
0.541mysliteľ16980 SGWaAP
0.547priekopník27532 SGWaAP
0.574novátorstvo1607 SGWaAP
0.577inšpirátor1654 SGWaAP
0.582futurista784 SGWaAP
0.588avantgardista462 SGWaAP
0.592modernista1983 SGWaAP
0.592génius32406 SGWaAP
0.593reformátor10675 SGWaAP
0.603novátorská1969 SGWaAP
0.606experimentátor3652 SGWaAP
0.609propagátor9335 SGWaAP
0.614teoretik21944 SGWaAP
0.621novátorský2910 SGWaAP
0.628zanietený12458 SGWaAP
0.639epigón846 SGWaAP
0.640popularizátor2304 SGWaAP
0.641encyklopedista693 SGWaAP
0.641románopisec3151 SGWaAP
0.641fantasta1282 SGWaAP
0.642svetovo_uznávaný2778 SGWaAP
0.645tradicionalista2441 SGWaAP