Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nostalgické1583 SGWaAP
0.443sentimentálne1072 SGWaAP
0.455melancholické1122 SGWaAP
0.488nostalgická_spomienka2158 SGWaAP
0.519spomínanie8048 SGWaAP
0.538nostalgia30240 SGWaAP
0.547patetické1957 SGWaAP
0.550nostalgická5152 SGWaAP
0.553romantické19987 SGWaAP
0.554nostalgický5209 SGWaAP
0.559clivé459 SGWaAP
0.569nostalgicky5515 SGWaAP
0.571pochmúrne3611 SGWaAP
0.579poetické5640 SGWaAP
0.603ponuré1490 SGWaAP
0.603emotívne4617 SGWaAP
0.606rozpačité2467 SGWaAP
0.612hororové1477 SGWaAP
0.614mladícke845 SGWaAP
0.615reminiscencia3745 SGWaAP
0.617duchaplné1063 SGWaAP
0.618nevšedné6967 SGWaAP
0.618nevtieravé535 SGWaAP
0.618prvoplánové1655 SGWaAP
0.620rozmarné923 SGWaAP