Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nostalgia30240 SGWaAP
0.442nostalgická_spomienka2158 SGWaAP
0.461nostalgická5152 SGWaAP
0.491nostalgicky5515 SGWaAP
0.522clivota2779 SGWaAP
0.526nostalgický5209 SGWaAP
0.538nostalgické1583 SGWaAP
0.577melanchólia11028 SGWaAP
0.596reminiscencia3745 SGWaAP
0.617romantika38140 SGWaAP
0.637zašlý3076 SGWaAP
0.641spomienka356780 SGWaAP
0.652sentimentalita2386 SGWaAP
0.660retro590 SGWaAP
0.663sentimentálna4026 SGWaAP
0.664bezstarostnosť4505 SGWaAP
0.667spomienkový_optimizmus692 SGWaAP
0.668skepsa11536 SGWaAP
0.693noblesa7980 SGWaAP
0.693eufória25507 SGWaAP
0.694retro33087 SGWaAP
0.695trpkosť9044 SGWaAP
0.703závan15586 SGWaAP
0.705clivá1863 SGWaAP
0.710dezilúzia3538 SGWaAP