Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizačný3299 SGWaAP
0.418normalizačná2915 SGWaAP
0.527normalizácia34977 SGWaAP
0.540normalizačné1120 SGWaAP
0.555normalizátor1326 SGWaAP
0.565Pražský_jar3653 SGWaAP
0.578obrodný_proces1904 SGWaAP
0.592komunistický36634 SGWaAP
0.597komunistický_režim23926 SGWaAP
0.612prednovembrový1057 SGWaAP
0.619totalitný9859 SGWaAP
0.621totalitný_režim13057 SGWaAP
0.639disent4359 SGWaAP
0.648KSČ23660 SGWaAP
0.648Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.656socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.660buržoázny_nacionalista1385 SGWaAP
0.663komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.670cenzúrny478 SGWaAP
0.676socialistický34296 SGWaAP
0.677disident17549 SGWaAP
0.678perestrojka3683 SGWaAP