Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizačné1120 SGWaAP
0.521komunistické8142 SGWaAP
0.527totalitné2380 SGWaAP
0.540normalizačný3299 SGWaAP
0.555disidentské542 SGWaAP
0.559porevolučné1207 SGWaAP
0.560ponovembrové940 SGWaAP
0.561normalizátor1326 SGWaAP
0.568obrodný_proces1904 SGWaAP
0.570Pražský_jar3653 SGWaAP
0.572normalizačná2915 SGWaAP
0.588predrevolučné472 SGWaAP
0.600totalitný_režim13057 SGWaAP
0.608komunistický_režim23926 SGWaAP
0.609sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.616komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.623socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.626ideologické6710 SGWaAP
0.636socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.643komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.645perestrojka3683 SGWaAP