Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizačná2915 SGWaAP
0.418normalizačný3299 SGWaAP
0.572normalizačné1120 SGWaAP
0.655previerková481 SGWaAP
0.666normalizácia34977 SGWaAP
0.675totalitná8415 SGWaAP
0.677štandardizačná448 SGWaAP
0.678normalizátor1326 SGWaAP
0.684disidentská1109 SGWaAP
0.686Pražský_jar3653 SGWaAP
0.688komunistická80095 SGWaAP
0.699prednovembrová710 SGWaAP
0.703socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.706socialistická61784 SGWaAP
0.708KSČ23660 SGWaAP
0.711obrodný_proces1904 SGWaAP
0.715totalitný_režim13057 SGWaAP
0.717nomenklatúra3936 SGWaAP
0.719boľševická3900 SGWaAP