Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizátor1326 SGWaAP
0.461nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.477komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.487komunista120716 SGWaAP
0.489komunistický36634 SGWaAP
0.499KSČ23660 SGWaAP
0.504Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.507aparátčik726 SGWaAP
0.510antikomunista1676 SGWaAP
0.511eštebák6875 SGWaAP
0.511aparátnik647 SGWaAP
0.522obrodný_proces1904 SGWaAP
0.524disident17549 SGWaAP
0.525prednovembrový1057 SGWaAP
0.529Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.539Husák14245 SGWaAP
0.542komunistický_režim23926 SGWaAP
0.546boľševický4033 SGWaAP
0.555normalizačný3299 SGWaAP
0.556Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.561normalizačné1120 SGWaAP
0.562ideológ6864 SGWaAP
0.564Biľak4031 SGWaAP
0.565ľudák3807 SGWaAP
0.566komunistická80095 SGWaAP
0.567čechoslovakista1225 SGWaAP
0.573Pražský_jar3653 SGWaAP
0.576boľševik14514 SGWaAP
0.577zväzák1606 SGWaAP
0.581pohrobok2776 SGWaAP
0.584totalitný_režim13057 SGWaAP
0.587Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.587buržoázny_nacionalista1385 SGWaAP
0.592nomenklatúrny452 SGWaAP
0.592ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.593boľševická3900 SGWaAP
0.593štátostrana2088 SGWaAP
0.596buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.598komunistické8142 SGWaAP
0.598súdruh50538 SGWaAP