Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizátor1326 SGWaAP
0.461nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.477komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.487komunista120716 SGWaAP
0.489komunistický36634 SGWaAP
0.499KSČ23660 SGWaAP
0.504Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.507aparátčik726 SGWaAP
0.510antikomunista1676 SGWaAP
0.511eštebák6875 SGWaAP
0.511aparátnik647 SGWaAP
0.522obrodný_proces1904 SGWaAP
0.524disident17549 SGWaAP
0.525prednovembrový1057 SGWaAP
0.529Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.539Husák14245 SGWaAP
0.542komunistický_režim23926 SGWaAP
0.546boľševický4033 SGWaAP
0.555normalizačný3299 SGWaAP
0.556Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.561normalizačné1120 SGWaAP
0.562ideológ6864 SGWaAP