Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000normalizácia34977 SGWaAP
0.527normalizačný3299 SGWaAP
0.604normalizovať18566 SGWaAP
0.643obnovenie83993 SGWaAP
0.666normalizačná2915 SGWaAP
0.694stagnácia27039 SGWaAP
0.708normalizačné1120 SGWaAP
0.725cievny_tonus683 SGWaAP
0.726potlačenie27601 SGWaAP
0.727štandardizácia9769 SGWaAP
0.729normálna147720 SGWaAP
0.742stabilizácia50586 SGWaAP
0.744zlepšenie323385 SGWaAP
0.748urýchlenie20945 SGWaAP
0.749detoxikácia_organizmus5597 SGWaAP
0.750metrológia6029 SGWaAP
0.750srdcová_arytmia2862 SGWaAP
0.751normálny151233 SGWaAP
0.753látková_premena6459 SGWaAP