Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nominovaná14750 SGWaAP
0.274nominovaný39020 SGWaAP
0.378nominované2577 SGWaAP
0.474ocenená33136 SGWaAP
0.492nominácia120538 SGWaAP
0.543nominovať36167 SGWaAP
0.556laureátka2891 SGWaAP
0.564ocenený66858 SGWaAP
0.568prestížne_ocenenie12035 SGWaAP
0.569laureát22721 SGWaAP
0.571Emmy3159 SGWaAP
0.571zlatý_glóbus5317 SGWaAP
0.601držiteľka11739 SGWaAP
0.607Oscar55939 SGWaAP
0.620ženský_herecký2989 SGWaAP
0.621zlatý_Glóbus538 SGWaAP
0.626Krištáľový_krídlo1786 SGWaAP
0.635Grammy12284 SGWaAP
0.636krištáľové_krídlo2132 SGWaAP
0.640ocenenie283733 SGWaAP