Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nominovať36167 SGWaAP
0.413nenominovať2217 SGWaAP
0.432nominovaný39020 SGWaAP
0.478nominácia120538 SGWaAP
0.543nominovaná14750 SGWaAP
0.585delegovať9619 SGWaAP
0.585kandidovať78312 SGWaAP
0.632nominant35967 SGWaAP
0.643nominované2577 SGWaAP
0.646zastupovať118453 SGWaAP
0.670menovať48167 SGWaAP
0.671uchádzať87596 SGWaAP
0.679výberová_komisia13771 SGWaAP
0.682nekandidovať6118 SGWaAP
0.687nanominovať930 SGWaAP
0.688post253419 SGWaAP
0.689ašpirovať4997 SGWaAP
0.703zúčastniť665803 SGWaAP
0.704nestraník3366 SGWaAP
0.706kandidát411969 SGWaAP
0.707nominačný4382 SGWaAP
0.708kooptovať690 SGWaAP
0.708udeliť134286 SGWaAP
0.708reprezentovať189177 SGWaAP