Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.374aparátčik726 SGWaAP
0.403nomenklatúrny452 SGWaAP
0.407aparátnik647 SGWaAP
0.440eštebák6875 SGWaAP
0.461normalizátor1326 SGWaAP
0.462prednovembrový1057 SGWaAP
0.476štátostrana2088 SGWaAP
0.512KSČ23660 SGWaAP
0.513komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.514komunista120716 SGWaAP
0.517komunistický36634 SGWaAP
0.522papaláš5650 SGWaAP
0.543pohrobok2776 SGWaAP
0.544súdruh50538 SGWaAP
0.547komunistická80095 SGWaAP
0.551eštebácky577 SGWaAP
0.557zväzácky518 SGWaAP
0.563zväzák1606 SGWaAP
0.564exkomunista626 SGWaAP
0.567ŠtB33147 SGWaAP