Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nomenklatúrny452 SGWaAP
0.403nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.458aparátnik647 SGWaAP
0.503komunistický36634 SGWaAP
0.507aparátčik726 SGWaAP
0.522eštebácky577 SGWaAP
0.525prednovembrový1057 SGWaAP
0.558partajný613 SGWaAP
0.588komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.592normalizátor1326 SGWaAP
0.596štátostrana2088 SGWaAP
0.597boľševický4033 SGWaAP
0.598zväzácky518 SGWaAP
0.601potentát1335 SGWaAP
0.603súdruh50538 SGWaAP
0.618eštebák6875 SGWaAP
0.622papaláš5650 SGWaAP
0.626socialistický34296 SGWaAP
0.632exkomunista626 SGWaAP
0.634buržoázny4038 SGWaAP
0.635postkomunistický3543 SGWaAP
0.640protekčný620 SGWaAP
0.641prospechár756 SGWaAP
0.642servilný1706 SGWaAP
0.647stranícky37710 SGWaAP
0.650rozkrádač561 SGWaAP
0.650pohrobok2776 SGWaAP
0.652pritakávač668 SGWaAP
0.654Mečiarov6216 SGWaAP
0.654karierista2493 SGWaAP
0.655KSČ23660 SGWaAP
0.656etatistický443 SGWaAP
0.656zločinecký4740 SGWaAP
0.661Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.667totalitný9859 SGWaAP
0.669oportunista2613 SGWaAP
0.669buržuj1376 SGWaAP
0.670Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.672poprevratový624 SGWaAP