Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nomenklatúrny452 SGWaAP
0.403nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.458aparátnik647 SGWaAP
0.503komunistický36634 SGWaAP
0.507aparátčik726 SGWaAP
0.522eštebácky577 SGWaAP
0.525prednovembrový1057 SGWaAP
0.558partajný613 SGWaAP
0.588komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.592normalizátor1326 SGWaAP
0.596štátostrana2088 SGWaAP
0.597boľševický4033 SGWaAP
0.598zväzácky518 SGWaAP
0.601potentát1335 SGWaAP
0.603súdruh50538 SGWaAP
0.618eštebák6875 SGWaAP
0.622papaláš5650 SGWaAP
0.626socialistický34296 SGWaAP
0.632exkomunista626 SGWaAP
0.634buržoázny4038 SGWaAP
0.635postkomunistický3543 SGWaAP