Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000noetický500 SGWaAP
0.322gnozeologický486 SGWaAP
0.377metafyzický3257 SGWaAP
0.431transcendentálny1283 SGWaAP
0.433ontologický1966 SGWaAP
0.438epistemologický525 SGWaAP
0.469noetická490 SGWaAP
0.476fenomenologický465 SGWaAP
0.490nadosobný537 SGWaAP
0.497noetika568 SGWaAP
0.502gnozeologická480 SGWaAP
0.503svetonázorový1242 SGWaAP
0.503dialektický1881 SGWaAP
0.512apriórny671 SGWaAP
0.512filozofický23675 SGWaAP
0.517axiologický571 SGWaAP
0.521diskurzívny483 SGWaAP
0.521dialektické768 SGWaAP
0.524racionalistický771 SGWaAP
0.526semiotický874 SGWaAP
0.526existenciálny2757 SGWaAP
0.535transcendentný1560 SGWaAP
0.540fenomenologická852 SGWaAP
0.544monizmus538 SGWaAP