Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000noetická490 SGWaAP
0.320gnozeologická480 SGWaAP
0.367epistemologická453 SGWaAP
0.388ontologická2011 SGWaAP
0.438axiologická542 SGWaAP
0.464hermeneutická446 SGWaAP
0.469noetický500 SGWaAP
0.477fenomenologická852 SGWaAP
0.482semiotická747 SGWaAP
0.487metafyzická3950 SGWaAP
0.495antropologická2797 SGWaAP
0.501noetika568 SGWaAP
0.515existencialistická460 SGWaAP
0.521gnozeologický486 SGWaAP
0.522ontologické573 SGWaAP
0.529existenciálna5915 SGWaAP
0.531epistemologický525 SGWaAP
0.534axiológia427 SGWaAP
0.539diskurzívna839 SGWaAP
0.539freudovská412 SGWaAP
0.539dejinnosť473 SGWaAP
0.552metodologická3939 SGWaAP
0.552ontológia3082 SGWaAP