Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.231Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.244trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.276Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.303Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.309žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.313banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.313prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.325Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.330Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.330Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.359Milan_Belica5161 SGWaAP
0.364samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.364ŽSK29539 SGWaAP
0.417PSK26276 SGWaAP
0.464kraj697728 SGWaAP
0.488Tibor_Mikuš5280 SGWaAP