Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.140Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.248Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.249veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.393veľkomoravské2959 SGWaAP
0.425franská_ríša1389 SGWaAP
0.431veľkomoravský3483 SGWaAP
0.439uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.446Franský_ríša989 SGWaAP
0.453kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.484byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.493Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.498Pribinovo1224 SGWaAP
0.501Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.506Svätopluk24420 SGWaAP
0.513christianizácia851 SGWaAP