Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.175Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.402biskupstvo11888 SGWaAP
0.407nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.408arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.451Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.477prepoštstvo686 SGWaAP
0.488ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.490Ostrihomský1751 SGWaAP
0.538benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.547ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.554ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.556arcibiskupský5204 SGWaAP
0.562jágerský_biskup727 SGWaAP
0.563benediktín4209 SGWaAP
0.563kapitula9554 SGWaAP
0.567ostrihomský1665 SGWaAP
0.579trnavská_arcidiecéza6526 SGWaAP