Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nikaragujský522 SGWaAP
0.412venezuelský6098 SGWaAP
0.430guatemalský755 SGWaAP
0.458kubánsky14141 SGWaAP
0.465bolívijský1437 SGWaAP
0.484ekvádorský1460 SGWaAP
0.492kolumbijský5518 SGWaAP
0.503panamský1384 SGWaAP
0.510mexický17820 SGWaAP
0.511filipínsky4139 SGWaAP
0.518honduraský621 SGWaAP
0.520angolský547 SGWaAP
0.533čilský2237 SGWaAP
0.538haitský1274 SGWaAP
0.538čílsky2751 SGWaAP
0.556Morales2000 SGWaAP
0.562konžský951 SGWaAP
0.562ugandský1047 SGWaAP
0.563paraguajský1073 SGWaAP
0.566Castro7987 SGWaAP
0.567Nikaragua4345 SGWaAP
0.571Evo_Morales893 SGWaAP
0.578alžírsky2924 SGWaAP