Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nihilizmus3239 SGWaAP
0.306relativizmus5097 SGWaAP
0.374materializmus9225 SGWaAP
0.377individualizmus8799 SGWaAP
0.381liberalizmus19638 SGWaAP
0.384dekadencia2871 SGWaAP
0.384totalitarizmus2624 SGWaAP
0.386hedonizmus2092 SGWaAP
0.387anarchizmus1903 SGWaAP
0.395dogmatizmus2038 SGWaAP
0.397idealizmus5687 SGWaAP
0.413fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.416morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.419fanatizmus8065 SGWaAP
0.421konzervativizmus7677 SGWaAP
0.427postmodernizmus1877 SGWaAP
0.431racionalizmus3906 SGWaAP
0.432fatalizmus1371 SGWaAP
0.439ateizmus16464 SGWaAP
0.441agnosticizmus1002 SGWaAP
0.444egoizmus16497 SGWaAP
0.445pragmatizmus5424 SGWaAP
0.445nacionalizmus26046 SGWaAP
0.446konformizmus1169 SGWaAP
0.448subjektivizmus1824 SGWaAP